Bestuurscommissie Oude Willem

Leden van de Bestuurscommissie Oude Willem

Dhr. W. Urlings, onafhankelijk voorzitter
Dhr. M. Bos, Dienst Landelijk Gebied, secretaris
Dhr. J.H. Veenhouwer, wethouder van de gemeente Ooststellingwerf
Dhr. H. Geertsma, wethouder van de gemeente Westerveld
Dhr. K. Spijkervet, lid van dagelijks bestuur Waterschap Reest en Wieden
Dhr. B. Hummelen, districtshoofd Drenthe-West van Staatsbosbeheer
Dhr. W. Alblas, regiodirecteur Natuurmonumenten

adviseurs
Barend Buijs, Provincie Drenthe
Yep Zeinstra, Provinsje Fryslân

Secretariaat gebiedsontwikkeling Oude Willem
Meinard Bos, projectleider, m.s.bos@dlg.nl of tel: (06) 52 40 11 26
Anja de Vries, medewerker gebiedsontwikkeling, a1.de.vries@dlg.nl of tel: 06 52401199

print